Slik skifter du ødelagt takstein

Om en takstein er knekt eller falt av, må den skiftes. Er det snakk om en enkelt takstein eller to, klarer du kanskje å ordne det selv.

Men før du går i gang må du ta sikkerhet på alvor. Bruk en skikkelig stige og vær nøye med festet, vi anbefaler også at du fester stigen med et tau i en av lektene på taket. Du bør også bruke sikkerhetstau (f.eks. klatretau/sele), som du fester i pipen eller et annet egnet sted.

Slik gjør du:

  1. Løft steinen som ligger over den ødelagte i samme rekke. Det er normalt steinen til venstre. Løft den bare så høyt at låsen i overlegget slipper, og hold den oppe med en kloss eller en kile.
  2. Rekken over den knekte steinen skal også løftes. Det er nødvendig for få den knekte steinen løs. Løft forsiktig med et brekkjern i steinen til høyre for den knekte, og understøtt den med et par kiler. Da får du lirket ut den ødelagte steinen.
  3. Fjern den ødelagte taksteinen. Rekken over den knekte steinen skal løftes så høyt, at steinen kan komme opp over lekten den ligger på. Fjern alle ødelagte deler. Pass på at du ikke ødelegger undertaket.
  4. Legg den nye taksteinen på plass. Den skal under overlegget på steinen på venstre side. Dytt deretter steinen innunder steinen som ligger på oversiden. Den nye steinen skal så høyt opp, at den faller på plass på overkanten av lekten.
  5. Når taksteinen er på plass fjernes understøttingen forsiktig. Ofte er det nødvendig å rokkere litt rundt på taksteinene for å få alle skjøtene til å falle riktig på plass igjen.

Behøver du hjelp eller råd, ta kontakt med oss!