REFERANSER

Bergensvilla i Statsminister Michelsens vei

Total renovering av et meget flott tak med Hollandsk glasert Koramic VHV takstein fra Wienerberger, levert av Neuman.

For å oppnå mest mulig plass innvendig og lufting utvendig, ble det montert Ventex diffusjonsåpen duk. Deretter er taket lagt på tradisjonell måte.

Et avansert tak med mye detaljer som var tidkrevende, men resultatet ble fantastisk.

Stokkedalslien Borettslag

Dette store oppdraget omfattet total renovering av takene til 11 husrekker på Bønes.

Hele 57 enheter på totalt 4 800 kvadratmeter. Takene er lagt med Zanda Protector betongstein fra Monier.

Vi gratulerer Stokkedalslien Borettslag med nye tak og takker for et godt samarbeid.

To Bergenshus på Fjellsiden

Dette er to nabohus med to forskjellige eiere. Begge eiendommene er tekket med rød teglstein fra Narvik, også kalt ”Bergenstein”. Ved første eiendom gjennomførte vi tradisjonell taktekking og maling av fasader.

Andre eiendom utførte vi et langt mer omfattende arbeid. Opprettelse av helt nytt boareale i loft, samt nytt tak med tilhørende momenter som takstein, rennesystemer, velux vinduer og dobbelt altandør i karnapp. Vi måtte kutte eksisterende tak ved kiste og fjerne alt over, for deretter å montere helt nye takstoler og bærekonstruksjoner. Arbeidet inkluderer også alt innvendig arbeid i sammenheng med loftet. Gulv, knevegger, undertak og himlinger.

Kunden var så fornøyd i ettertid at han spanderte kake på samtlige ansatte.

Edvartsens gate

I denne gaten har vi fornyet takene på tre forskjellige eiendommer. Samtlige med Hollandsk glasert takstein. Videre har vi utført alt detaljarbeid som hører med. Det være seg rennesystemer, tilhørende nedløp, skorsteinsarbeid, velux takvinduer, ventilasjonshetter, snøfangere og alt beslagarbeid.

Borettslaget Hatten terrasse i Fyllingsdalen

Denne jobben omfatter total rehabilitering av taket ved Borettslaget sine 11 eiendommer. Her har vi montert nye Decra stålpanner på til sammen 929 kvm. I tillegg har vi Folietekket 209 kvm flate tak fordelt på eiendommene, montert nye rennesystemer og tilhørende nedløp, samt skiftet ut alt beslag.

Kinsarvik Fruktutsalg

Kinsarvik Frukt er en god kunde fra gammelt av. Nå var det på tide å skifte ut eiendommens tak. Da med alt tilhørende detaljarbeid, som velux takvinduer, sløyser og annet beslag, rennesystemer med tilhørende nedløp, rehabilitering av skorsteiner, taksikring med snøfangere og takstigetrinn, og ikke minst inntekking av samtlige arker. Da i vedlikeholdsfrie stålplater. Taket er i dag lagt med sort Zanda Protector betongstein.

I tillegg til taket utførte vi en del innvendig og tømrerarbeid, foretok total rehabilitering av eiendommens fasade, og skiftet ut vinduer i arkene. Begge parter var meget fornøyd med oppdraget.

Café Opera

Her har vi utført omtekking av eiendommens skifertak og sarnafiltekking, sammen med mye detaljarbeid omkring utvendig ventilasjon og strømforsyningsanlegg. Utfordringen i oppdraget var å koordinere taktekkingen med innvendig tømringsarbeid, stillasfolk, flisleggere og andre håndverkere som samtidig arbeidet på stedet. Kunden hadde også stramme tidsfrister som var meget viktig å overholde. Til tross for mange ekstra oppgaver underveis, klarte vi å overholde tidsfristene.

I dag er eiendommen med i kåringen av Bergens fineste fasade, og Cafe Opera er storfornøyd med både innsats og utført arbeid.

Fanatorget REMA Eiendom Vest AS

Her har vi utført total rehabiliteringa av eiendommens 1430 kvm tak med PVC Folie. Men først måtte vi fjerne 10 cm lag med shingelstein. Videre inkluderte arbeidet utskifting av ødelagt isolasjon, produksjon og montering av 280 meter gesimsbeslag, samt produksjon og montering av 40 nye ventilasjonshetter.

Søvikneset på Søreidgrend

Montert 200 kvm nytt tak med Skarpnes Kobolsort glasert takstein, samt nye rennesystemer og nedløp. Skorsteins arbeid, skifting av tak hette og all taksikring som snøfanger, tak stigetrinn og feie platå. I tillegg har vi bygget ut kisten ved hele eiendommen.

Les også

Hvorfor velge oss

Taktekker

Blikkenslager

Foto av bergenshus med matt oransje tak, sett fra takhøyde.

Flere tjenester

Close-up foto av håndverker som måler opp tømmer på tak.