Foto av bergenshus med matt oransje tak, sett fra takhøyde.

BLIKKENSLAGERE SOM VET HVA DE GJØR

Lekkasjer oppstår gjerne når du minst venter det, og kan være vanskelig å finne. Våre blikkenslagere er spesialister på taket, og selv den minste sprekk vil bli funnet og tettet.

Blikkenslageryrket er et tradisjonsrikt og krevende håndverk, som det tar lang tid å beherske. Teknikkene og materialene som brukes kan være av både gammel og ny årgang. Blikkenslageren arbeider ofte med tynnplate og tynnplateprodukter.  Taktekker Frantzen har valgt å fokusere på et av hovedområdene, nemlig tak.

Vi er stolte av at vi har vært spesialister i faget i hele fire generasjoner. Dette gjenspeiler seg i utførelsen av våre oppdrag, enten det gjelder lokalisering av lekkasje i taket, skorsteinstekking, nye rennesystemer, utskifting av takhetter eller annet, utfører vi kvalitetsarbeid til gitt pris og bestemt tidspunkt. Derfor er det oss du skal kontakte når må fikses.

Beslagarbeid

Vi tar mål, produserer og monterer alle typer beslag uavhengig av materiale.
Det være seg beslag for sløys, skvettbeslag, gavl-/gesimsbeslag, skottrenner, vindusbeslag eller annet, både til tak og fasade. De vanligste materialene er plastbelagte stålplater, aluminium, zink eller kobber.

Takrenner

Samtidig som et tak skiftes er det veldig vanlig også å skifte takrennesystemer med tilhørende nedløp.

Vi anbefaler aluminiumsrenner, men bruker fortsatt plast i noen tilfeller. Ellers monterer vi akkurat det kunden ønsker.

Det er lurt å kontrollere og rense eiendommens rennesystemer minimum en gang hvert år.

Rensing av rennesystemer

Renner og nedløpssystemer bør kontrolleres og rengjøres én til to ganger hvert år.
Tette renner eller nedløp kan forårsake omfattende reparasjonsarbeid, derfor er dette viktig og forebyggende vedlikehold.

Skorsteinsarbeid

Skorsteinen er et vanlig problemområde på taket, det er her flest lekkasjer oppstår.

Mest brukt vedlikeholdsarbeid er da montering av ny skorsteinskrage samt pussing og vanntett slemming av pipen. Et alternativ er å tekke hele skorsteinen inn i vedlikeholdsfrie plater. Ny krage og ny pipetopp er da vanlig å inkludere.

Velux takvindu

Det er mange momenter som spiller inn når type takvindu velges. Riktig plassering og størrelse betyr mye for lys og plassfølelse i rommet.

Å sette inn vindu i taket er en krevende oppgave, hvor arbeidet skal gjøres nøye og riktig for å unngå lekkasjer. Kontakt oss for gratis befaring, så vil vi foreslå en løsning som passer til ditt tak.

Taksikring

Sikkerhet på tak har alltid vært viktig.
Vi leverer og monterer alt fra snøfangere og takstigetrinn til kroker og pipeplatå.

Produksjon i metall

Vi produserer og monterer alle typer takhetter, luftehatter, ventilasjonsrør, ornamenter eller tekkinger i spesialmetallene zink, kobber og aluminium.

Lekkasjesøk

Å finne vannlekkasjer kan være vanskelig.
Vi er spesialister både i lokalisering og i utbedring av lekkasjer.

Andre tjenester

Taktekker

Flere tjenester

Close-up foto av håndverker som måler opp tømmer på tak.