Høytrykk på taket

Å vaske taket er viktig. Taket ser penere ut, og et rent tak skaper mindre grobunn for alger og mose. Mange bruker høytrykkspyleren for å rense taket, men det kan være en kortvarlig glede. Det høye trykket kan nemlig skade steinen og gi lekkasjer. Dette gjelder spesielt hvis du har enkelkrommet takstein uten fals eller en gammel betongstein.

Om du vil bruke hytrykkspyler er det viktig at du bryker lavt trykk og spyler nedover taket, og ikke oppunder steinen.

Men vi anbefaler uansett vanlig hageslange!